Główne zainteresowania naukowe

Życiorys

red. Aleksandra Prokopska

Dr hab. inż. arch. Aleksandra Prokopska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, nadany Jej  przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej  w dniu 23 października 2001r. Jest zatrudniona w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na czas nie określony. Pełni funkcję kierownika Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej.

W swoim dorobku po obronie pracy habilitacyjnej obok 3 monografii o charakterze interdyscyplinarnym, a dotyczących architektury opublikowała ponad 60 prac naukowych, które ukazały się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych.

Na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej wypromowała doktora nauk technicznych w dziedzinie architektura i urbanistyka: dr inż. arch. Cezarego Szpytmę pracownika Politechniki Rzeszowskiej oraz został otwarty na tym samym Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej przewód doktorski mgr inż. arch. Igora Labudy, którego promotorem jest

dr hab. inż. arch. Aleksandra Prokopska. Przygotowuje kolejne dwa otwarcia przewodów doktorskich młodych pracowników naukowych Wydziału  Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Dr hab. inż. architekt Aleksandra Prokopska w swojej działalności naukowej zajmowała się szerokim spektrum problemów interdyscyplinarnych podejmując problemy projektowania architektury i urbanistyki.

Jej działalność naukowo-badawcza charakteryzuje duża dynamika o czym świadczy liczba opublikowanych prac naukowych, w tym 4 monografii cieszących się zainteresowaniem i popularnością.

W swojej działalności architektonicznej zajmuje się  problemami środowiska architektonicznego miasta Rzeszowa. Jest to, np. udział w konkursie architektonicznym na zrealizowany budynek Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury. Praca została wyróżniona lecz nie przyjęta do realizacji ze względu na okrągły kształt proponowanej budowli. Podczas realizacji tej budowli posiadając pełne uprawnienia projektowe architektoniczne i nie pełne konstrukcyjne, wniosła wiele usprawnień funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

Pełniła także funkcję przewodniczącej komisji konkursowej na zrealizowany i użytkowany budynek V - Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne PRz, mieszczący m.in. Rektorat Politechniki Rzeszowskiej. W budynku tym mieści się też garaż podziemny na 100 samochodów zaproponowany przez dr hab. inż. architekt Aleksandrę Prokopską jako uzupełnienie i modyfikacja przyjętego już do realizacji projektu.

Dr hab. inż. architekt Aleksandra Prokopska brała udział w pracach komisji konkursowej na zrealizowany w Rzeszowie pomnik żołnierzy wyklętych. Była promotorką architektonicznej pracy dyplomowej: projektu domu dla niepełnosprawnych znajdującego się w realizacji w Woli Zarczyńskiej, za co dostała od organizacji niepełnosprawnych szczególne podziękowania na łamach Gazety Politechniki Rzeszowskiej.   

Od 1994 roku wykłada przedmioty kierunkowe i prowadzi prace dyplomowe architektoniczne i architektoniczno-budowlane na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

W okresie zatrudnienia na Politechnice Częstochowskiej (lata 1976-1994) brała udział w szeregu prac na rzecz podmiotów gospodarczych Miasta i Regionu. Były to m.in. ekspertyzy architektoniczne i architektoniczno-budowlane, projekty i adaptacje domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz nagrodzony przez Rektora Politechniki Częstochowskiej projekt laboratorium plazmowego cięcia betonu..

Podczas pracy w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach jako mgr inż. arch. współprojektowała Fabrykę Kwasu Siarkowego w Safi w Maroko, Cementownię Strzelce Opolskie, budynek biurowy OPAM w Katowicach oraz kilka innych budowli na Terenie Śląska.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję